Skip to content

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan deze informatie.

JUMP Travel kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven.


Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Wij doen ons best u zoveel mogelijk de informatie te geven zoals die ter plaatse is.


Onze website is gebaseerd op: ‘What you see is what you get’. Al het beeldmateriaal van de locatie is zoals u dat ter plaatse zult aantreffen.


De door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk verwerkt en zal gebruikt worden voor verbetering van onze service. De persoonlijke informatie wordt door ons niet verkocht, verhuurd of anderszins met derden gedeeld, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens.